Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
AVAKS, s.r.o. Ďumbierska 13, 94901 Nitra 36534773
AbsolutDent s. r. o. Cabanova 18, 84102 Bratislava-Dúbravka 46627162
Agapé Prostredná 37, 90021 Svätý Jur 31783660
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka 31819494
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre riadenie vedeckovýskumnej a vývojovej činn. Hlohovská 2, 94992 Nitra 34014551
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto 30797764
Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. Heydukova 25, 81108 Bratislava-Staré Mesto 31821316
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov 45741662
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Radlinského 32, 81319 Bratislava-Staré Mesto 30792053
Agentúra rozvoja vodnej dopravy Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto 42183677
Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania Námestie 1. mája 7286/18, 81106 Bratislava-Staré Mesto 54779189
Agrodružstvo Bystré Bystré 606, 09434 Bystré 36485055
Agrodružstvo Španie Pole Drienčany -, 98023 Drienčany 36036790
Agrofer Olšovany s.r.o. Olšovany 71, 04419 Olšovany 45495939
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 94901 Nitra 36858749
Agromäso, družstvo Bystrička 152, 03804 Bystrička 36408140
Agrotauris - Osivo Potravinárska 1503 POB84, 97901 Rimavská Sobota 31916244
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Tomášovská 393/22, 90045 Malinovo 36312487
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1, 83517 Bratislava-Rača 00735779
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš 37910337
Tento register má len informatívny charakter.