Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Múzejná 2, 92901 Dunajská Streda 36087041
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Biskupa Kondého 10, 92901 Dunajská Streda 36088315
Tento register má len informatívny charakter.