Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Centrum sociálnych služieb - DÔSTOJNOSŤ, 018 03 Horná Mariková 37 Horná Maríková 37, 01803 Horná Mariková 35651229
Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK Papradno 12, 01813 Papradno 31202101
Centrum sociálnych služieb - Jesienka Staromyjavská 77, 90701 Myjava 00596264
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J.Smreka 486, 02001 Púchov 00632368
Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná - Záriečie 10, 91304 Kostolná-Záriečie 00227404
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC (skratka CSS- LIPOVEC) Školská 806/3, 91442 Horné Srnie 31822665
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 80, 02061 Lednické Rovne 00630250
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca 34011641
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov 00632414
Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske 00356883
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) Slávnica 68, 01854 Slavnica 00632406
Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš 00647799
Centrum sociálnych služieb Dúbrava Dúbrava 41, 06773 Dúbrava 00695467
Centrum sociálnych služieb Fantázia Belanského 12, 02401 Kysucké Nové Mesto 00632481
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 06601 Ptičie 00695424
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice 00651443
Centrum sociálnych služieb Námestovo Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 42072310
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom 42017769
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 Komenského 3454/12, 05801 Poprad 00691844
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 3484/9, 84535 Bratislava-Karlova Ves 00398144
Tento register má len informatívny charakter.