Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
"AEVITAS - GENERÁCIA" Košické Oľšany 145, 04442 Košické Oľšany 42103835
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo časť Čerešňová 365, 94149 Bardoňovo 00655295
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Dolnočermánska 62, 94901 Nitra 00351750
"DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž časť Nová Stráž, Darányiho č. 16, 94504 Komárno 00654361
"DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb Krškany č. 86, 93501 Krškany 00656046
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Kováčov 482, 94366 Chľaba 00494160
"Dom seniorov Mestskej časti Košice - KVP" Drocárov park 2, 04023 Košice-Sídlisko KVP 42110581
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice Komenského č. 29, 93401 Levice 00596825
"HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre Horné Štitáre -, 95603 Horné Štitáre 42119391
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" Hollého 7, 92001 Hlohovec 00611956
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb Leľa Leľa č. 17, 94365 Kamenica nad Hronom 00655317
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice Družstevnícka 22, 93480 Levice 42119383
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa 00596221
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov Hlavná 287, 95153 Klasov 00351792
"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová Lipová č. 474, 94102 Lipová 00587052
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo Športová 11, 94701 Hurbanovo 00352314
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany P.O.Hviezdoslava č. 66, 95501 Topoľčany 42118727
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Železničiarska č. 52, 94901 Nitra 00351768
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Československej armády č. 1870, 95501 Topoľčany 00356786
"PERLA", Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce Poštová č. 9, 93701 Želiezovce 00596728
Tento register má len informatívny charakter.