Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota 00319031
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota 37949608
Obec Chynorany Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany 00310506
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice Družstevnícka 22, 93480 Levice 42119383
Obec Mojmírovce Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce 00308269
Obvodný úrad Nové Zámky Podzámska 25, 94001 Nové Zámky 42114934
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112, 04808 Rožňava 35556919
Obec Soblahov Soblahov 366, 91338 Soblahov 00311987
Obec Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 0, 95117 Cabaj-Čápor 00307785
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto 30416094
Fakultná nemocnica Trnava A. Žarnova 11, 91775 Trnava 00610381
Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04001 Košice-Staré Mesto 00166405
Obec Sološnica Sološnica 527, 90637 Sološnica 00310026
Mesto Spišské Vlachy SNP 34, 05361 Spišské Vlachy 00329657
IUVENTA Karloveská 64, 84258 Bratislava-Karlova Ves 00157660
Slovenský zväz hádzanej Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30774772
Mesto Zvolen Námestie slobody 22, 96061 Zvolen 00320439
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Šumperská 1, 97101 Prievidza 37916289
Obec Jakubov Jakubov 191, 90063 Jakubov 00304816
Obec Jasov Jasov 217, 04423 Jasov 00324264
Tento register má len informatívny charakter.