Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Lenka Lenka 11, 98050 Včelince 00649601
Obec Vajkovce Vajkovce 81, 04443 Vajkovce 00324841
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky Trnavská cesta 104, 82101 Bratislava-Ružinov 12664863
Slovenský šermiarsky zväz Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 30806437
TRADE MARK INVEST, s. r. o. Slovenská 1, 08501 Bardejov 45350817
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov Gaboltov 28, 08602 Gaboltov 31997945
Zoologická záhrada Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves 00179710
Malokarpatské múzeum v Pezinku Štefánikova 4, 90201 Pezinok 00350095
Obec Ihráč Ihráč 57, 96701 Kremnica 00320684
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky 31642195
Nemocnica Modra, n.o. - Domov sociálnych služieb Vajanského 1, 90001 Modra 36077054
Obec Ruská Ruská 0, 07677 Ruská 00331881
Slovenský strelecký zväz Wolkrova 4, 85101 Bratislava-Petržalka 00603341
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dlhý rad 17, 08571 Bardejov 37937774
Stanislav Kardoš M. R. Štefánika 245/9, 01701 Považská Bystrica 32893841
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 81515 Bratislava-Staré Mesto 30794544
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Veľkoblahovská 23, 92923 Dunajská Streda 44455356
Malokarpatská knižnica v Pezinku Holubyho 5, 90201 Pezinok 00513032
Obec Dolné Zahorany Dolné Zahorany 96, 98542 Dolné Zahorany 00649643
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18, 07501 Trebišov 36175706
Tento register má len informatívny charakter.