Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Gymnázium Šrobárova 1, 04223 Košice-Staré Mesto 00160989
Vihorlatské múzeum v Humennom Námestie slobody 1, 06618 Humenné 37781391
Obec Malá Ida Hlavná 11, 04420 Malá Ida 00324426
Občianske združenie Hrad Uhrovec Stavbárska 24, 82107 Bratislava-Vrakuňa 42415101
Obec Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice 135, 91306 Trenčianske Bohuslavice 00312061
Stredná odborná škola Jana Bocatia Bocatiova 1, 04001 Košice-Staré Mesto 35570172
Obec Pohronský Ruskov Hlavná 74, 93562 Pohronský Ruskov 00307394
Mesto Handlová Námestie Baníkov 7, 97251 Handlová 00318094
Základná škola Polianska 1, 04001 Košice-Sever 35540486
H-PROBYT, spol. s r.o. Povraznícka 4, 81105 Bratislava-Staré Mesto 35722924
Obec Bystričany M.Nešpora 1, 97245 Bystričany 00318019
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice Želiarska 4, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce 42107652
Obec Zbrojníky Zbrojníky 166, 93555 Zbrojníky 00307688
Mestské kultúrne stredisko Hradná 1, 94501 Komárno 00059994
Gymnázium Park Mládeže 5, 04001 Košice-Sever 35531754
Zoborský skrášľovací spolok Kamenná 65, 94901 Nitra 42335205
Obec Trenčianska Teplá M. R. Štefánika 376/30, 91401 Trenčianska Teplá 00312045
Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. Mládežnícka 4, 91101 Trenčín 36129755
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín 00607363
Obec Podkonice Podkonice 0, 97641 Podkonice 00313670
Tento register má len informatívny charakter.