Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica 00396869
Obec Vyšný Žipov Vyšný Žipov 83, 09433 Vyšný Žipov 00332950
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica Moskovská 2, 97404 Banská Bystrica 35677708
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Hurbanova 6, 97518 Banská Bystrica 00161471
Obec Petrovce Petrovce 89, 09431 Petrovce 00332674
Gymnázium Mikuláša Kováča Mládežnícka 51, 97404 Banská Bystrica 00626317
Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou Priechod 179, 97611 Priechod 37892509
Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica 00607053
Materská škola Čajakova 4, 01001 Žilina 37904957
Obec Ďurďošík Ďurďošík 0, 04445 Ďurďošík 00324124
Základná škola, Limbová 30, Žilina Limbová 30, 01007 Žilina 37810880
Obec Rozhanovce SNP 48, 04442 Rozhanovce 00324655
Gymnázium Varšavská cesta 1, 01008 Žilina 31914551
Obec Bočiar Bočiar 0, 04457 Bočiar 00690171
LC investor s.r.o. Mikušovská cesta 5319, 98401 Lučenec 44259361
Obec Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves 0, 08005 Ruská Nová Ves 00327727
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11, 01008 Žilina 37813013
Obec Čaňa Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa 00324060
Obec Radoma Radoma 0, 09042 Radoma 00330914
Obec Kecerovce Kecerovce 92, 04447 Kecerovce 00324299
Tento register má len informatívny charakter.