Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Pakostov Pakostov 24, 09407 Pakostov 00332640
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto Komenského 19, 04001 Košice-Staré Mesto 00416193
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov 17070775
Obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre 0, 06777 Zemplínske Hámre 00323853
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147, 94965 Nitra 35960736
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Zemplínska 15/A, 04001 Košice-Vyšné Opátske 31751245
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Malacká cesta 63, 90218 Pezinok 30801397
Mestská časť Bratislava - Jarovce Palmová 1, 85110 Bratislava-Jarovce 00304603
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73, 04181 Košice-Sever 00397474
Obec Kúty Nám. Radlinského 981, 90801 Kúty 00309672
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory 36772054
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Letná 9, 04200 Košice 00397610
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, poštový 413, 91150 Trenčín 31118259
Mesto Leopoldov Hlohovská cesta 104/2, 92041 Leopoldov 00312703
Združenie Tokajská vínna cesta Ul. SNP 1049/76, 07501 Trebišov 42102014
Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59, 90701 Myjava 00610721
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory 00304565
Obec Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou 195, 09434 Hermanovce nad Topľou 00332402
Základná škola Spojová 14, 97404 Banská Bystrica 35677783
Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka Ľubietová Nám. V. Dunajského 4/14A, 97655 Ľubietová 35677830
Tento register má len informatívny charakter.