Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Spojená škola Rosinská cesta 4, 01008 Žilina 00695106
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh 36603350
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany Sušany 72, 98012 Sušany 35653663
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto 00738387
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov 36076643
Obec Veľké Ripňany Poštová 461, 95607 Veľké Ripňany 00311286
Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená 00690589
Mesto Vráble Hlavná 1221/22, 95216 Vráble 00308641
Spojená škola Bytčica, Hlavná 2, 01009 Žilina 00158615
Národné rehabilitačné centrum Sládkovičova 1, 96237 Kováčová 00518140
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA Hodruša Hámre 283, 96661 Hodruša-Hámre 37889320
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dončova 6, 03401 Ružomberok 00738379
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Akadémia umení v Banskej Bystrici Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica 31094970
Obec Majerovce Majerovce 0, 09409 Majerovce 00332526
Mesto Tlmače Nám. odborárov 10, 93521 Tlmače 00307581
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica 36836567
Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov 35514388
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Prešov Letná 9, 04200 Košice 00397610
Tento register má len informatívny charakter.