Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Biskupa Kondého 10, 92901 Dunajská Streda 36088315
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Múzejná 2, 92901 Dunajská Streda 36087041
Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede Korzo Bélu Bartóka 788/1, 92901 Dunajská Streda 36088323
Žilinský samosprávny kraj Komenského 2622/48, 01109 Žilina 37808427
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina 00397563
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina 00397563
Ženy Kysúc n.f. Podzávoz 1147, 02201 Čadca 36137766
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11, 96003 Zvolen 31615783
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto 35914939
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto 31364501
ŽILINA REAL, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina 36433420
ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo Tvrdošín -, 02744 Tvrdošín 00191175
ŽANDÁRSKA STANICA Štiavnické Bane s.č. 80, 96981 Štiavnické Bane 37955829
Štúdio tanca v Banskej Bystrici Komenského 12, 97401 Banská Bystrica 35989611
Štátny ústav pre kontrolu liečiv Kvetná 11, 82508 Bratislava-Ružinov 00165221
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín Jánoškova 1611/58, 02612 Dolný Kubín 17334870
Štátny veterinárny a potravinový ústav Botanická 15, 84252 Bratislava-Karlova Ves 00156434
Štátny veterinárny a potravinový ústav Hlinkova 1, 04001 Košice-Sever 00597546
Štátny veterinarny ústav Pod dráhami 918, 96086 Zvolen 00597538
Štátny stenografický ústav Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov 31753621
Tento register má len informatívny charakter.