Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Studenec Studenec 0, 05304 Studenec 00329673
Domov dôchodcov Pažítková 2, 82101 Bratislava-Ružinov 00226840
Slovenský zväz rybolovnej techniky Svornosti 69, 94077 Nové Zámky 31871526
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 25/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto 30795362
Centrum pre interkultúrny dialóg J. Poničana 3, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves 30856477
BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o. Ferka Urbánka 20/A, 05201 Spišská Nová Ves 46250841
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina Ľutina 133, 08257 Ľutina 31951813
Správa telovýchovných zariadení Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 35514035
Tento register má len informatívny charakter.