Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Slovenský zväz ľadového hokeja Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30845386
Hotel Korzo Nové Zámky a.s. F. Rákocziho 12, 94056 Nové Zámky 34142321
Slovenská akadémia vied Štefánikova 49, 81438 Bratislava-Staré Mesto 00037869
Zdenka Melicheríková Rozkvet 2039/77, 01701 Považská Bystrica 36939323
Obec Stratená Stratená 46, 04971 Stratená 00328855
Divadlo Andreja Bagara v Nitre Svätoplukovo námestie 4, 95053 Nitra 00164895
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Haanova 10, 85223 Bratislava-Petržalka 36821012
Obec Malá Lehota Malá Lehota 383, 96642 Malá Lehota 00320862
Obec Ľubietová Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová 00313564
Mgr. Iveta Vránová : XOANA - ŠTÚDIO Puškinova 587/2, 97101 Prievidza 34338560
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava SNP 413/8, 90717 Myjava 00161381
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Toplianska 5, 82107 Bratislava-Vrakuňa 35815329
Mestské kultúrne stredisko (skrátene MsKS) Korzo Bélu Bartóka 788/1, 92901 Dunajská Streda 00036561
Stredná športová škola Trenčín Staničná 6, 91105 Trenčín 00515159
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 95141 Lužianky 42337402
Obec Jastrabá Jastrabá 0, 96632 Jastrabá 00320714
Nemocnica s poliklinikou Prievidza Nemocničná 2, 97201 Bojnice 17335795
SMS TTSK s.r.o. Starohájska 10, 91701 Trnava 36851523
Považská knižnica v Považskej Bystrici Ulica Štúrova 41/14, 01745 Považská Bystrica 34059059
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov 30865433
Tento register má len informatívny charakter.