Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Pečeňany Pečeňany 105, 95636 Rybany 00310921
Obec Kvašov Kvašov 174, 02062 Horovce 00692387
Obec Kostolec Kostolec 42, 01705 Považská Bystrica 00317381
Obec Varín Námestie sv. Floriána 1, 01303 Varín 00321711
Obec Trakovice Trakovice 38, 91933 Trakovice 00313092
Obec Jalšové Jalšové 148, 92231 Jalšové 00312592
Obec Bojničky Bojničky 90, 92055 Bojničky 00312274
Obec Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce 44, 92061 Dolné Otrokovce 00312428
Obec Červeník Červeník 26, 92042 Červeník 00312355
Obec Dlžín Dlžín 0, 97226 Dlžín 00648221
Obec Zemianske Kostoľany 4. apríla 60/28, 97243 Zemianske Kostoľany 00651001
Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany Hlavná 198, 95178 Kolíňany 42047625
Obec Liešťany Liešťany 0, 97227 Liešťany 00318230
Gymnázium, Párovská 1, Nitra Párovská 1, 95050 Nitra 00160253
Gymnázium, Golianova 68, Nitra Golianova 68, 94901 Nitra 00160261
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra Nábrežie mládeže 1, 95028 Nitra 00893293
Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra Benkova 34, 94901 Nitra 37965859
Obec Oslany Nám. Slobody 2, 97247 Oslany 00318396
Základná škola - Beethovenova 11, Nitra Beethovenova 11, 94911 Nitra 37861352
Materská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44 Výčapy - Opatovce 478, 95144 Výčapy-Opatovce 37960903
Tento register má len informatívny charakter.