Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. Pekárska 16, 97251 Handlová 36851442
Obec Veľké Pole Veľké Pole 1, 96674 Veľké Pole 00321079
Letecká vojenská nemocnica, a.s. Murgašova 1, 04086 Košice-Staré Mesto 36601578
Združenie na podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji Dolné bašty 13, 91701 Trnava 37840185
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Hasičská 1, 91105 Trenčín 35629011
Správa majetku mesta Prievidza,v skratke SMMP,s.r.o. T.Vansovej 24, 97101 Prievidza 36349429
Obec Riečka Riečka 57, 98045 Štrkovec 00649651
OTVORENÁ NÁRUČ n.o. Kukučínova 21, 92101 Piešťany 37986929
Nemocnice s poliklinikami n.o. Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 45732205
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice Moyzesova 17, 04001 Košice-Staré Mesto 00606766
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Štúrova 275/87, 05921 Svit 36816949
Obec Rybník Rybník 20, 98264 Rybník 00649813
Obec Vojka nad Dunajom Vojka nad Dunajom 150, 93031 Vojka nad Dunajom 00305812
Stredná zdravotnícka škola Trnava Daxnerova 6, 91701 Trnava 00607371
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA Štefánikova 1377/77, 90501 Senica 34000992
Domov sociálnych služieb v Batizovciach, Družstevná 25 Družstevná 25, 05935 Batizovce 00691861
TERMÁL s.r.o. Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder 34099336
FBLR, s.r.o. Sotinská 1591/29A, 90501 Senica 45887055
Arekont, s.r.o. gen. M. R. Štefánika 372/9, 91101 Trenčín 46560254
NVK TRADE, s. r. o. Trenčianska 19, 01851 Nová Dubnica 36310786
Tento register má len informatívny charakter.