Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Beauty Club, s.r.o. Francisciho 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 46135031
DMS - INVEST s. r. o. Metodova 7, 82108 Bratislava-Ružinov 46244328
Organizácia muskulárnych dystrofikov Vrútocká 8, 82104 Bratislava-Ružinov 00624802
Občianske združenie Živa Ševčenkova 21, 85101 Bratislava-Petržalka 42266726
Združenie Lepší svet pre znevýhodnených Osuského 8, 85103 Bratislava-Petržalka 31816002
SmartChance, s.r.o. Kopčianska 8,10, 85101 Bratislava-Petržalka 46039392
Ing. Silvia Krkošková - TOP ART Wilsonova 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto 32118431
Obec Chrabrany Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany 00699187
BLACKHOUSE, s. r. o. Lužná 12, 85101 Bratislava-Petržalka 45450862
Klub DONNA ROSI Kaštielska 15, 82105 Bratislava-Ružinov 42185891
Inklúzia Panenská 29, 81103 Bratislava-Staré Mesto 31800785
Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE) Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov 42181186
OKRAJ, o. z. Ľubovnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka 42260418
ENIL Industry s. r. o. Trenčianska 57, 82109 Bratislava-Ružinov 46050680
Združenie sclerosis multiplex - Nádej Nad Lúčkami 51, 84105 Bratislava-Karlova Ves 37926861
PPI - ETC Slovakia s.r.o. Dvojkrížna 47, 82107 Bratislava-Vrakuňa 35803860
Obec Petrikovce Petrikovce 71, 07206 Petrikovce 00325597
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka 30813891
DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o. Slovienska 5/C, 84110 Bratislava-Devín 46708502
Obec Lipovník Lipovník 164, 04942 Lipovník 00328464
Tento register má len informatívny charakter.