Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
NOVBYT, s.r.o. Hálkova 11, 83103 Bratislava 31369332
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Winterova 66, 92163 Piešťany 36084221
Obec Frička Frička 43, 08602 Gaboltov 00321940
REA Tatry, s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto 36755737
Stavebné bytové družstvo Bratislava I. Palackého 24, 81102 Bratislava-Staré Mesto 00169226
Obec Pečeňady Pečeňady 93, 92207 Pečeňady 00312878
Obec Lesnica Lesnica 0, 06533 Lesnica 00330001
Obec Varadka Varadka 34, 08636 Nižná Polianka 00322695
Obec Tušice Tušice 130, 07202 Tušice 00325911
KAISAR, s.r.o. Planckova 1, 85101 Bratislava-Petržalka 35721171
Dom Seniorov Rudi, n. o. Odbojárov 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto 45740682
Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob 00304760
Obec Krivé Krivé 25, 08604 Kružlov 00322199
Obec Hronovce Levická cesta 3, 93561 Hronovce 00307041
Ovčia farma Proč, s.r.o. Bardejovská 496/17, 08212 Kapušany 36486825
Šanca pre nechcených, o. z. Fedákova 5, 84101 Bratislava 30856515
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Spoločenstvo Jozefa Hagaru 21 Ul. Jozefa Hagaru 21, 83151 Bratislava-Rača 31793711
Obec Zohor Dolná 46, 90051 Zohor 00305235
Obec Rokytovce Rokytovce 75, 06703 Krásny Brod 00690112
Obec Bielovce Bielovce 98, 93574 Bielovce 00587494
Tento register má len informatívny charakter.