Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Jesenské Jesenské 0, 98002 Jesenské 00318833
Obvodný úrad Košice - okolie Hroncova 13, 04170 Košice-Sever 42097011
Divadlo Jonáša Záborského Nám. legionárov 6, 08001 Prešov 37783432
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto 00682420
eurobus, a.s. Staničné námestie 9, 04204 Košice 36211079
Obec Kotešová Kotešová 325, 01361 Kotešová 00321389
Obec Nesluša Nesluša 978, 02341 Nesluša 00314137
Obec Dobroč Dobroč 140, 98553 Dobroč 00316059
MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA Stará Bystrica 537, 02304 Stará Bystrica 37905805
Obec Slovenská Ľupča Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča 00313823
Obvodný úrad Prešov Námestie mieru 3, 08192 Prešov 42077508
SAD Michalovce, a.s. Lastomírska 1, 07180 Michalovce 36214078
Obec Koprivnica Koprivnica 146, 08643 Koprivnica 00322164
Obec Krušetnica Krušetnica 69, 02954 Krušetnica 00314595
Obec Jarok Hlavná 176, 95148 Jarok 00308056
Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica 00314170
Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA Nesluša 988, 02341 Nesluša 37976150
Obvodný úrad Stropkov Hlavná 51/26, 09101 Stropkov 42077664
Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky Damborského 5, 94901 Nitra 42499500
Obec Domaniža Domaniža 426, 01816 Domaniža 00317195
Tento register má len informatívny charakter.