Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Ždaňa Ždaňa 118, 04411 Ždaňa 00324973
Obec Veľká Lomnica Tatranská 175, 05952 Veľká Lomnica 00326666
Stredná odborná škola stavebná Tulipánová 2, 01162 Žilina 00893226
Obec Batizovce Štúrova 29, 05935 Batizovce 00326119
Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, 01003 Žilina 37905121
Obec Sokoľany Sokoľany 193, 04457 Sokoľany 00690741
Obec Nižná Kamenica Nižná Kamenica 60, 04445 Nižná Kamenica 00324485
Obec Kaplna Kaplna 39, 90084 Kaplna 00655627
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82, 01001 Žilina 00162558
NADÁCIA PROSPERITAS Hlavná 141/22, 07901 Veľké Kapušany 35560444
Obec Hubina Hubina 169, 92221 Hubina 00682241
Obec Zalaba Zalaba 84, 93573 Zalaba 00587648
Obec Igram Igram 217, 90084 Igram 00800252
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice Komenského 44, 04001 Košice-Sever 00161756
Tatranský okrášľovací spolok Starý Smokovec 46, 06201 Poprad 42089514
Mesto Želiezovce SNP 2, 93701 Želiezovce 00307696
Obec Ratnovce Ratnovce 152, 92231 Ratnovce 00011002
Základná škola Tomášikova 31, 04001 Košice-Sever 35540613
Obec Hrašné Hrašné 3, 91614 Hrašné 00311634
Obec Šarovce Šarovce 128, 93552 Šarovce 00307521
Tento register má len informatívny charakter.