Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Krajská veterinárna a potravinová správa Rudlovská cesta 6, 97590 Banská Bystrica 35984317
Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, Smolenice Zámocká 18, 91904 Smolenice 42159580
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok 37801279
Katastrálny úrad v Nitre Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 37860381
Justičná akadémia Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok 37851624
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Panská 26, 81364 Bratislava-Staré Mesto 00167088
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl.armády 20, 04001 Košice-Staré Mesto 00162957
Investorský útvar mesta ul. Čs. armády 26, 97400 Banská Bystrica 00518476
Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Omšenie 825, 91443 Omšenie 34075861
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto 31819770
Inštitút pre verejnú správu M. Schneidra-Trnavského 1/A, 84410 Bratislava-Dúbravka 00151858
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska 1, 84240 Bratislava-Karlova Ves 00603457
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rastislavova 43, 04253 Košice-Juh 35562340
Inštitút jazykov SAV Dubravská cesta 9, 84239 Bratislava-Karlova Ves 00491993
Inšpektorát práce Nitra Jelenecká 49, 95038 Nitra 00398551
Inšpektorát práce Košice Masarykova 10, 04001 Košice-Staré Mesto 00166383
Inšpektorát práce Banská Bystrica Partizánska cesta 98, 97433 Banská Bystrica 00166375
Inšpektorát práce Hodžova 36, 91101 Trenčín 35627620
Inšpektorát práce J.Bottu 4, 91701 Trnava 35627361
Inšpektorát práce Hlavná 2, 01009 Žilina 35993499
Tento register má len informatívny charakter.