Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
FOTOFO Prepoštská 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto 30811911
Obec Ruskovce Ruskovce 47, 07242 Úbrež 00325741
Obec Stará Myjava Stará Myjava 145, 90701 Stará Myjava 00310034
Mestský klub vzpierania a silových športovcov Michalovská 9, 04011 Košice-Západ 35552867
Zariadenie pre seniorov Skalica Pod hájkom 36, 90901 Skalica 00596469
ADO-Service, s.r.o. Kočovská 732, 90632 Jablonica 36417971
Obec Drahovce Drahovce 429/127, 92241 Drahovce 00312461
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Laurinská 2, 81508 Bratislava-Staré Mesto 00178527
Obec Staré Staré 208, 07223 Staré 00325805
Obec Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 0, 02055 Lazy pod Makytou 00317446
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor SVINICA Svinica 54, 04445 Svinica 42107580
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Kátovská 21, 90851 Holíč 00596299
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17, 90501 Senica 37847635
Public plus, spol. s r.o. Pluhová 41, 83103 Bratislava-Nové Mesto 31406408
Obec Cigeľ Cigeľ 192, 97101 Cigeľ 00318027
MARGINAL Záhradnícka 27, 81107 Bratislava-Staré Mesto 42174414
Miestna akčná skupina Združenia Termál M. R. Štefánika 1, 94145 Maňa 42119545
Obec Jalovec Mlynská 636, 97231 Jalovec 00647845
Štátny pedagogický ústav Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto 30807506
Senior dom Terézia n.o. Zámocká 390, 90851 Holíč 37986198
Tento register má len informatívny charakter.