Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Beladice Beladice 167, 95175 Beladice 00307769
Domov dôchodcov Štúrova 838/33, 96212 Detva 37830571
Obec Porúbka Porúbka 151, 07261 Porúbka 00325660
Asociácia Bratislava v pohybe Šancová 43, 83104 Bratislava-Nové Mesto 36066079
Klub historických a koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach Hanojská 4, 04013 Košice-Ťahanovce 35556625
Obec Žitavany Športová 5, 95197 Žitavany 37869451
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Partizánska 24/2, 96301 Krupina 00648523
Obec Lehota Lehota 16, 95136 Lehota 00308153
Obec Pašková Pašková 66, 04932 Štítnik 00328626
Spolok slovenských spisovateľov Laurinská 2, 81584 Bratislava-Staré Mesto 30778166
MIBRAIA s.r.o. Čermeľská cesta 5/1454, 04001 Košice-Sever 44670168
Obec Svätý Peter Hlavná 2, 94657 Svätý Peter 00306436
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krivec 785, 96205 Hriňová 00648493
Obec Baka Baka 262, 93004 Baka 00305260
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru Karpatská 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto 30853435
Obec Slavoška Slavoška 27, 04934 Markuška 00595179
Obec Horné Srnie Družstevná 430/1, 91442 Horné Srnie 00311588
Občianske združenie Čerešenka Čižatice 59, 04447 Čižatice 42247306
Centrum zborovej diakonie Kanaán Lazovná 23, 97401 Banská Bystrica 45019266
Obec Tomášikovo Hlavná 319, 92504 Tomášikovo 00306223
Tento register má len informatívny charakter.