Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Chotín Chotín 486, 94631 Chotín 00306461
Domov dôchodcov Rača Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava-Rača 30804191
Obec Košická Polianka Košická Polianka 0, 04441 Košická Polianka 00324353
Obec Horné Štitáre Horné Štitáre 75, 95603 Horné Štitáre 00310450
Zariadenie pre seniorov v Trnave Terézie Vansovej 5, 91701 Trnava 00611972
Obec Boheľov Boheľov 12, 92901 Boheľov 00305316
Obec Herľany Herľany 49, 04445 Herľany 00324183
Obec Bohunice Bohunice 48, 93505 Bohunice 34009035
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov 00632414
Mesto Brezová pod Bradlom M.R.Štefánika 1/1, 90613 Brezová pod Bradlom 00309443
Obec Jaklovce Nová 464/81, 05561 Jaklovce 00329207
Obec Prašice 1. mája 142/142, 95622 Prašice 00310964
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) Slávnica 68, 01854 Slavnica 00632406
Obec Veľký Folkmar Veľký Folkmar 0, 05551 Veľký Folkmar 00329738
Obec Kmeťovo Kmeťovo 77, 94162 Kmeťovo 00309028
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto Ľ. Štúra 1210, 02404 Kysucké Nové Mesto 00632511
Obec Skároš Skároš 91, 04411 Skároš 00324701
Obec Vištuk Vištuk 353, 90085 Vištuk 00305171
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca M.R.Štefánika 2533, 02201 Čadca 00632503
Obec Smolník Smolník 0, 05566 Smolník 00329576
Tento register má len informatívny charakter.