Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI HESTIA Jesenského 12, 90201 Pezinok 31105246
Obec Drienov Mierová 1, 08204 Drienov 00326984
Zariadenie pre seniorov Pod hájkom 2824/36A, 90901 Skalica 42292468
Obec Fričkovce Fričkovce 103, 08642 Hertník 00321958
Obec Podhoroď Podhoroď 100, 07264 Podhoroď 00325635
Obec Krušinec Krušinec 67, 09101 Stropkov 00330647
Obec Holčíkovce Holčíkovce 0, 09405 Holčíkovce 00332429
Domov sociálnych služieb pre dospelých SNP 38, 90084 Báhoň 00654787
Obec Ruská Bystrá Ruská Bystrá 7, 07264 Ruská Bystrá 00325724
Obec Lada Lada 240, 08212 Kapušany 00327336
PE-ES, n.o. Diviacka Nová Ves 465, 97224 Diviacka Nová Ves 37923251
Domov seniorov Lamač Na barine 5, 84103 Bratislava-Lamač 00896276
Obec Ďurkov Ďurkov 274, 04419 Ďurkov 00324132
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA Pri starom mlyne -, 90001 Modra 00654795
Obec Biskupová Biskupová 62, 95607 Biskupová 00654825
Základná umelecká škola Čsl. armády 1207, 90845 Gbely 37840851
Obec Dargov Dargov 0, 07661 Dargov 00331481
Mesto Štúrovo Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo 00309303
Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou 76, 95151 Nová Ves nad Žitavou 00308331
Obec Kojšov Kojšov 3, 05552 Kojšov 00329258
Tento register má len informatívny charakter.