Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, 82107 Bratislava-Vrakuňa 00603295
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto 00397865
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto 35971126
Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21, 83106 Bratislava-Rača 00304557
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta T.G.Masaryka 24, 96053 Zvolen 00397440
Národný ústav detských chorôb Limbová 1, 83340 Bratislava-Nové Mesto 00607231
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2, 03659 Martin 00365327
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika -, 82311 Bratislava-Ružinov 35884916
Obec Plavecký Peter Plavecký Peter 137, 90635 Plavecký Peter 00309800
Obec Sklabiňa Sklabiňa 108, 03803 Sklabiňa 00316881
Obec Vitanová Vitanová 82, 02712 Liesek 00314978
Obec Rudinka Rudinka 118, 02331 Rudinka 00314269
Obec Pribiš Pribiš 141, 02741 Oravský Podzámok 00314811
Obec Ivančiná Ivančiná 35, 03845 Malý Čepčín 00316709
Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333, 01304 Dolná Tižina 00321249
Obec Bobrovník Bobrovník 37, 03223 Liptovská Sielnica 00315125
Obec Hôrky Hôrky 111, 01004 Žilina 00321303
Obec Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom 355, 92555 Vinohrady nad Váhom 00306304
Obec Prietržka Prietržka 57, 90849 Prietržka 00309877
Obec Hviezdoslavov Hviezdoslavov 8, 93041 Hviezdoslavov 00305456
Tento register má len informatívny charakter.