Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Okresný súd Grešova 3, 08042 Prešov 00165921
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Martinčekova 17, 82102 Bratislava-Ružinov 36070513
Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves 00329614
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto 00151866
Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo 00306517
Okresný súd Partizánska 1, 08575 Bardejov 00165875
Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 00608033
Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ 00691135
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto 42181810
Mesto Levice Námestie hrdinov 1, 93432 Levice 00307203
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov 00002801
Mesto Trnava Hlavná 1/1, 91771 Trnava 00313114
Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina -, 84545 Bratislava-Karlova Ves 47232480
Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica 00317586
Obec Ružindol Ružindol 130, 91961 Ružindol 00312941
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov 00686832
Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka 00603201
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 6868/10, 91701 Trnava 37836901
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto 00165182
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto 00151513
Tento register má len informatívny charakter.