Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Benkovce Benkovce 0, 09402 Benkovce 00332267
Obec Klenovec Nám.Karola Salvu 1, 98055 Klenovec 00318850
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 00610411
Spojená škola Rosinská cesta 4, 01008 Žilina 00695106
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh 36603350
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany Sušany 72, 98012 Sušany 35653663
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto 00738387
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov 36076643
Obec Veľké Ripňany Poštová 461, 95607 Veľké Ripňany 00311286
Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená 00690589
Mesto Vráble Hlavná 1221/22, 95216 Vráble 00308641
Spojená škola Bytčica, Hlavná 2, 01009 Žilina 00158615
Národné rehabilitačné centrum Sládkovičova 1, 96237 Kováčová 00518140
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA Hodruša Hámre 283, 96661 Hodruša-Hámre 37889320
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dončova 6, 03401 Ružomberok 00738379
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Akadémia umení v Banskej Bystrici Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica 31094970
Obec Majerovce Majerovce 0, 09409 Majerovce 00332526
Mesto Tlmače Nám. odborárov 10, 93521 Tlmače 00307581
Tento register má len informatívny charakter.