Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Veľká Čierna Veľká Čierna 75, 01501 Veľká Čierna 00632724
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON Dubová, ŠKN 19/III, 97697 Nemecká 37827146
Obec Ladce Ladce 0, 01863 Ladce 00317438
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Poštový priečinok 72 0, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou 00738263
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií, Púchov Študentská 2, 91150 Trenčín 31118259
Mestská časť Košice-Nad Jazerom Poludníková 7, 04012 Košice-Nad jazerom 00691038
Záchranná zdravotná služba Bratislava Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka 17336210
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava Koniarekova 17, 91850 Trnava 17055237
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto 00165361
Obec Stránske Stránske 0, 01313 Stránske 00648884
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, 96268 Terany 00648531
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava Vazovova 5, 81243 Bratislava 00397687
Obec Cerová Cerová 104, 90633 Cerová 00309478
Obec Šarišská Poruba Šarišská Poruba 34, 08212 Šarišská Poruba 00327778
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311, 02216 Čadca 17335469
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova Lomonosova 6, 91854 Trnava 00893412
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. Nábrežie A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec 36713091
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bakulínyho 905, 98061 Tisovec 35679565
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča 00738425
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava 36078913
Tento register má len informatívny charakter.