Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Občianske združenie Čerešenka Čižatice 59, 04447 Čižatice 42247306
Centrum zborovej diakonie Kanaán Lazovná 23, 97401 Banská Bystrica 45019266
Obec Tomášikovo Hlavná 319, 92504 Tomášikovo 00306223
FOTOFO Prepoštská 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto 30811911
Obec Ruskovce Ruskovce 47, 07242 Úbrež 00325741
Obec Stará Myjava Stará Myjava 145, 90701 Stará Myjava 00310034
Mestský klub vzpierania a silových športovcov Michalovská 9, 04011 Košice-Západ 35552867
Zariadenie pre seniorov Skalica Pod hájkom 36, 90901 Skalica 00596469
ADO-Service, s.r.o. Kočovská 732, 90632 Jablonica 36417971
Obec Drahovce Drahovce 429/127, 92241 Drahovce 00312461
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Laurinská 2, 81508 Bratislava-Staré Mesto 00178527
Obec Staré Staré 208, 07223 Staré 00325805
Obec Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 0, 02055 Lazy pod Makytou 00317446
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor SVINICA Svinica 54, 04445 Svinica 42107580
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Kátovská 21, 90851 Holíč 00596299
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17, 90501 Senica 37847635
Public plus, spol. s r.o. Pluhová 41, 83103 Bratislava-Nové Mesto 31406408
Obec Cigeľ Cigeľ 192, 97101 Cigeľ 00318027
MARGINAL Záhradnícka 27, 81107 Bratislava-Staré Mesto 42174414
Miestna akčná skupina Združenia Termál M. R. Štefánika 1, 94145 Maňa 42119545
Tento register má len informatívny charakter.