Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hviezdoslavova 477, 90501 Senica 31424287
Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o. Závod 419, 90872 Závod 45741093
Obec Hodejov Hodejov 141, 98031 Hodejov 00318752
Slovenský atletický zväz Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 36063835
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky 37961187
Štefánia Kukanová - DAILY - REST Kpt. Uhra 1300/3, 91501 Nové Mesto nad Váhom 33813680
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8, 91702 Trnava 42156424
Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84528 Bratislava-Karlova Ves 00586935
AD HOC Malacky Sasinkova 2, 90101 Malacky 31796630
Gymnázium Hlinská 29, 01180 Žilina 00160903
Obec Dúbravica Dúbravica 29, 97633 Poniky 00313408
Obecné lesy Ľubietová,spol. s r.o. J.J. Kmeťa 90/92, 97655 Ľubietová 31579043
Slovenská volejbalová federácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 00688819
ARC import, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky 44102321
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. Hodská 373/38, 92422 Galanta 44452519
TRIKOSTRAV, s.r.o. Ľ. Ondrejova 38, 97101 Prievidza 36346586
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky 00891606
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. Obrancov Mieru 51, 90201 Pezinok 35721057
Obec Radnovce Radnovce 81, 98042 Rimavská Seč 00318981
Obecná píla Ľubietová,spol. s r.o. Zábava 442/44, 97655 Ľubietová 31605397
Tento register má len informatívny charakter.