Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov 31813861
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Novomeského 4, 03601 Martin 37905490
Obec Nižná Nová doba 506, 02743 Nižná 00314684
Národné športové centrum Trnavská 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30853923
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica 00165549
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad 37937758
Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov 00331007
Obec Oravská Polhora Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora 00314749
Slovenská plavecká federácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 36068764
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh 00606707
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto 30797764
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Jána Bottu 4, 91701 Trnava 37847562
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník 00331023
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto 31364501
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov 30796482
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto 31947000
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Miletičova 19, 82109 Bratislava-Ružinov 30858003
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
Slovenská správa ciest Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov 00003328
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka 35919001
Tento register má len informatívny charakter.