Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Sulin Sulín 99, 06546 Sulín 00330191
Obec Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy 243, 06502 Vyšné Ružbachy 00330264
VITALITA n.o. LEHNICE Lehnice 113, 93037 Lehnice 36084328
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" Hollého 7, 92001 Hlohovec 00611956
TECHMAT s.r.o. A. Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša 36338451
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Cyprichova 42, 83105 Bratislava-Rača 00681385
Nadácia Jána Cikkera Fialkové údolie 2, 81101 Bratislava-Staré Mesto 31784275
Obec Vasiľov Vasiľov 0, 02951 Vasiľov 00314943
Tento register má len informatívny charakter.