Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
LERETEX s.r.o. Vansovej 1, 08001 Prešov 46438432
Obec Zemné Zemné 268, 94122 Zemné 00309371
Základná škola s materskou školou Maurerova 14, 05342 Krompachy 42248795
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie 00691887
Obec Suchohrad Suchohrad 140, 90064 Suchohrad 00305090
Základná škola s materskou školou SNP 47, 05342 Krompachy 42248809
MONTOSTROJ a.s. Poľná 4, 90301 Senec 31411916
WELLNEA s. r. o. Lichnerova 41, 90301 Senec 44645643
Tento register má len informatívny charakter.