Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 00306606
Obec Horná Mičiná Horná Mičiná 79, 97401 Horná Mičiná 00313459
Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves Markušovská cesta 1, 05331 Spišská Nová Ves 35556960
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce 00325490
Obec Seňa Abovská 200, 04458 Seňa 00324698
Obec Gemer Gemer 274, 98201 Gemer 00318680
Obec Vojkovce Vojkovce 37, 05361 Vojkovce 00329754
Mesto Tornaľa Mierová 14, 98201 Tornaľa 00319091
Tento register má len informatívny charakter.