Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Ludanice SNP 448/69, 95611 Ludanice 00310689
Obec Čaklov Čaklov 0, 09435 Čaklov 00332291
Obec Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 0, 05976 Stráne pod Tatrami 00326593
Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce 00309338
Obec Turňa nad Bodvou Moldavská cesta 419/49, 04402 Turňa nad Bodvou 00691313
Krajský úrad životného prostredia Nitra J.Kráľa 124, 94901 Nitra 37961276
Mesto Veľký Šariš Námestie sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš 00327972
Obec Čečejovce Čečejovce 0, 04471 Čečejovce 00324078
Tento register má len informatívny charakter.