Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Bardejov Radničné nám. 16, 08501 Bardejov 00321842
Protimonopolný úrad SR Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov 00699063
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 97401 Banská Bystrica 30232295
Obec Budča Lhenická 33, 96233 Budča 00319759
Obec Drienovská Nová Ves Drienovská Nová Ves 83, 08201 Drienovská Nová Ves 00326976
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov 17070775
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco 17. novembra 6, 91451 Trenčianske Teplice 00735256
Obec Miloslavov Miloslavov 181, 90042 Miloslavov 00304948
Tento register má len informatívny charakter.