Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra 00397482
Obec Gbeľany Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany 00321273
Mesto Čadca Námestie slobody 30, 02221 Čadca 00313971
Obec Štefanová Štefanová 100, 90086 Štefanová 00305111
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov 31797903
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka 00399957
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka 00164348
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry 00326585
Tento register má len informatívny charakter.