Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Bohdanovce nad Trnavou Trhová ulica 268/1, 91909 Bohdanovce nad Trnavou 00312266
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky Hlavné námestie 8, 81422 Bratislava-Staré Mesto 30793629
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto 00397687
Mesto Šamorín Hlavná 37, 93101 Šamorín 00305723
Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 92145 Piešťany 00612031
Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90525 Senica 00309974
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov 30844185
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka 35942436
Tento register má len informatívny charakter.