Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov 00327646
K.B.REAL Dukelská 31, 08701 Giraltovce 36454079
Mesto Rajecké Teplice Nám. SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice 00321591
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava 36078913
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica 42499500
Mesto Bytča Námestie SR 1, 01438 Bytča 00321192
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto 00397865
Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto 17335345
Tento register má len informatívny charakter.