Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Svätý Jur Prostredná 29, 90021 Svätý Jur 00304832
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka 31819494
Obec Široké Široké 118, 08237 Široké 00327832
Obvodný úrad Senica Vajanského 17, 90501 Senica 45013764
Futbalový oddiel Kinex Bytča 14223554
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Bulharská 39, 91853 Trnava 37847783
Obec Veľký Biel Železničná 76, 90024 Veľký Biel 00305146
Obec Plavecký Štvrtok Plavecký Štvrtok 172, 90068 Plavecký Štvrtok 00305049
Tento register má len informatívny charakter.