Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Špeciálna základná škola Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa 37816314
Centrum voľného času Mierová 83, 98201 Tornaľa 45024464
Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok Stráne pod Tatrami 33, 05976 Stráne pod Tatrami 37874195
Základná škola s materskou školou Breza Breza 314, 02953 Breza 37812947
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky Šoltésovej č. 2, 94001 Nové Zámky 00655341
Základná škola, Tovarnícka 1641/57, Topoľčany Tovarnická 1641/57, 95501 Topoľčany 37860623
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď Kostolná 119/8, 92601 Sereď 00160351
Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš Poľná 2, 99001 Veľký Krtíš 45029296
DOMČEK Centrum voľného času Lucenkova 1209/18, 02601 Dolný Kubín 37810651
Odborné učilište internátne - Bentlakásos Szakmunkásképző, Kapitulská 15, Šahy - Ipolyság Kapitulská 15, 93601 Šahy 31822797
Základná škola s materskou školou Dlhé nad Cirochou, okres Snina Dlhé nad Cirochou 231, 06782 Dlhé nad Cirochou 37873563
Základná škola s materskou školou Budimír 11 Budimír 11, 04443 Budimír 31953271
Centrum voľného času Spišský hrad Školská 3, 05304 Spišské Podhradie 37936174
Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce Hlavná 66, 05904 Spišské Hanušovce 37874217
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik Radlinského 14, 95301 Zlaté Moravce 18047343
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 2, Stropkov Kukučínova 2, 09101 Stropkov 37945092
Základná umelecká škola Námestie hrdinov 10, 07701 Kráľovský Chlmec 35544651
Obecný podnik služieb Opatovská Nová Ves - -, 99107 Opatovská Nová Ves 37817787
Základná škola s materskou školou Pčoliné, okres Snina Pčoliné 113, 06735 Pčoliné 37873580
Základná škola s materskou školou Hrabkov 159 Hrabkov 159, 08233 Hrabkov 37877089
Základná škola s materskou školou SNP 446/178, 07603 Hraň 35569417
Centrum voľného času - Lienka J.D.Matejovie 544, 03301 Liptovský Hrádok 37810553
Spojená škola,J.Fabiniho 3,Spišská N.Ves s OZ: Špeciálna ZŠ,J.Fabiniho 3,SNV,ZŠ pri zdrav.zariadení,J.Jánskeho 1,SNV a PŠ,Hviezdoslavova 25, SNV J. Fabiniho 3, 05201 Spišská Nová Ves 31309658
Základná škola Sekule Sekule 119, 90880 Sekule 37837028
Materská škola v Nitrianskom Rudne Hlavná 534/66, 97226 Nitrianske Rudno 37915673
Špeciálna základná škola M. R. Štefánika 871/83, 07501 Trebišov 31309712
Ústav organizácie práce v spojoch, š.p. Pri šajbách 4, 83514 Bratislava-Rača 00605824
Podtatranské múzeum v Poprade Vajanského 72/4, 05801 Poprad 37781171
Detský domov SLON Šarišské Michaľany ul. Kpt. Nálepku 45/22, 08222 Šarišské Michaľany 00352306
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Nám. Slobody -, 02680 Dolný Kubín 00355046
Spojená škola s organizačnými zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ a SOŠ chemická Račianska 78, 83602 Bratislava-Nové Mesto 42128951
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske Mierová 727, 07222 Strážske 42104980
Základná škola Dubová 1, 81104 Bratislava-Staré Mesto 31810926
Materská škola Nižná Sitnica Nižná Sitnica -, 09407 Nižná Sitnica 42027578
Špeciálna základná škola Třebíčska 16, 06601 Humenné 17070490
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128 Štiavnické Bane 128, 96981 Štiavnické Bane 37831127
Základná škola s materskou školou Ž A Š K O V Žaškov 219, 02721 Žaškov 37813137
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou (skrátene Gymnázium Bánovce nad Bebravou) Radlinského 665/2, 95701 Bánovce nad Bebravou 17050227
Základná škola, Školská 2, Streda nad Bodrogom Školská 2, 07631 Streda nad Bodrogom 35541164
Materská škola Hurbanova 142, 91601 Stará Turá 36129453
Základná škola s materskou školou Riazanská 75, 83103 Bratislava-Nové Mesto 31768873
Základná škola s materskou školou Soblahov Soblahov 404, 91338 Soblahov 36125997
Podnik služieb Hrabušice Hlavná 171, 05315 Hrabušice 35560291
Špeciálna základná škola Želiezovce Úzka 4, 93701 Želiezovce 34062866
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola, Somotor 40 Hlavná 40, 07635 Somotor 35541288
Centrum voľného času, Ul. Na vŕšku č. 24, Šurany Na vŕšku 24, 94201 Šurany 37861069
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie SNP 15, 08301 Sabinov 37945041
Základná škola Dudova 2 Dudova 2, 85102 Bratislava-Petržalka 31780547
Základná škola s materskou školou Vitanová 90, 02712 Vitanová 37810171
Centrum voľného času - JUNIOR Tajovského 30, 97590 Banská Bystrica 00365343
Kultúrne centrum Hviezdoslavova 5, 03601 Martin 00517046
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC (skratka CSS- LIPOVEC) Školská 806/3, 91442 Horné Srnie 31822665
Odborné učilište internátne Viničky -, 07631 Viničky 00691712
Zariadenie pre seniorov Trenčianska 727/45, 01851 Nová Dubnica 17059186
Základná škola s materskou školou Tajovského 2764/17, 05801 Poprad 17068215
Základná umelecká škola Nádvorná 3366/10, 96001 Zvolen 37888706
Základná škola s materskou školou, Vyšnokubínska 135/35, Vyšný Kubín Vyšnokubínska 135/35, 02601 Vyšný Kubín 42213258
Miestne kultúrne stredisko Radzovce 507, 98558 Radzovce 35678895
Základná škola s materskou školou Dubodiel 335, 91323 Dubodiel 36129763
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Gemerská 233, 04911 Plešivec 17335949
Tento register má len informatívny charakter.