Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra Andreja Šulgana 1, 94901 Nitra 37865501
Základná umelecká škola Školská 257 900 42 Dunajská Lužná Školská 257, 90042 Dunajská Lužná 31810357
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava Milana Marečka 20, 84108 Bratislava-Dev.Nová Ves 31808999
Základná škola Semerovo Semerovo 110, 94132 Semerovo 37860810
Základná škola Spišský Hrušov Spišský Hrušov 264, 05363 Spišský Hrušov 35546093
Obchodná akadémia Malinovského 1, 97754 Brezno 35652454
Základná škola s materskou školou Ulica 1. mája č. 3 900 84 B á h o ň 1. mája 3, 90084 Báhoň 31816908
Patria - Domov dôchodcov v Galante Švermova 1457/16, 92401 Galanta 00352594
Základná škola s materskou školou Zlaté č. 185 Zlaté 185, 08601 Zlaté 37942603
Mestský bytový podnik Šurany Školská 2, 94201 Šurany 31106196
Domov dôchodcov Hlavná 1, 94620 Klížska Nemá 00352373
Centrum voľného času Sadová 646/8, 90501 Senica 00400106
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J.A Komenského 106/2, Považská Bystrica Komenského 106/2, 01701 Považská Bystrica 42150329
Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto 00598658
Základná umelecká škola Poštová 809, 02001 Púchov 36128376
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jahodná 202, 93021 Jahodná 37836439
Základná škola s materskou školou, ul. 1.mája 144, Prašice 1. mája 144, 95622 Prašice 37860712
TATRAN KRÁSNO NAD KYSUCOU 1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou 42062209
Stredná odborná škola Komenského 16, 08271 Lipany 00159476
Obecné služby - -, 95701 Brezolupy 34007971
PARK KULTÚRY A ODDYCHU Námestie slobody 3, 97401 Banská Bystrica 00183229
Základná škola s materskou školou Ubľa, okres Snina Ubľa 120, 06773 Ubľa 37873601
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie SNP 32 908 51 Holíč SNP 32, 90851 Holíč 42160201
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu ČSA 183/1, 96732 Kremnica 00163091
Obchodná akadémia Volgogradská 3, 08074 Prešov 00162183
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Bolečkova 2, 95050 Nitra 00161942
Školská jedáleň Komenského 6, 07301 Sobrance 35545666
Základná škola, Lichardova 24, Žilina Lichardova 24, 01001 Žilina 37812891
Špeciálna základná škola s VJM Školská 399, 92523 Jelka 35629975
Základná škola Gessayova 2 Gessayova 2, 85266 Bratislava-Petržalka 31771475
Materská škola Park Angelinum 7, 04001 Košice-Staré Mesto 35540508
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Školská 278, 07642 Veľké Trakany 35541296
Materská škola Lednické Rovne Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne 37914324
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie M. Rázusa 30, 90101 Malacky 31819478
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU s vyučovacím jazykom maďarským Belina 185, 98601 Belina 37891723
Základná škola Trebišovská 10, 04011 Košice-Západ 35546123
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 80, 02061 Lednické Rovne 00630250
Základná škola Levice, Saratovská 43 Saratovská 43, 93405 Levice 37864424
Centrum voľného času Šafárikova 100, 04801 Rožňava 00139637
Základná škola Nižná Sitnica Nižná Sitnica -, 09407 Nižná Sitnica 42027560
Základná škola s Materskou školou Dolný Ohaj Dolný Ohaj 302, 94143 Dolný Ohaj 37863894
Spojená škola s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM JURA HRONCA a Základná škola Novohradská 3, 82109 Bratislava-Ružinov 36075213
Materská škola v Lábe Láb 223, 90067 Láb 31811604
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča 37945068
Základná škola Jánosa Endrödyho - Endrödy János Alapiskola, Mužla č. 491 Mužla 491, 94352 Mužla 37864092
Základná škola Zbrojníky 177 Zbrojníky 177, 93555 Zbrojníky 37864572
Materská škola v Dravciach Dravce 73, 05314 Dravce 37936875
Základná škola s materskou školou Topoľovka Topoľovka 1, 06745 Topoľovka 37874381
Základná škola Pri kríži 11, 84102 Bratislava-Dúbravka 36060917
Základná škola s materskou školou, Mlynky - Biele Vody 266 Biele Vody 266, 05376 Mlynky 35546026
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK SNP 305, 03380 Liptovský Hrádok 00183652
Detský domov Dlhá 179, 94901 Nitra 35628391
Základná škola s materskou školou Trstice 647, 92542 Trstice 37838377
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza Ulica energetikov 242/39, 97101 Prievidza 36126942
Základná škola s materskou školou Kalša Kalša 128, 04418 Kalša 35564296
Základná škola s materskou školou, Udiča 248 Udiča 248, 01801 Udiča 36129798
Základná umelecká škola Štefánikova 27 900 28 Ivanka pri Dunaji Štefánikova 27, 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331
Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským - Zoltán Fábry Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, J. A. Komenského 5, Rožňava J. A. Komenského 5, 04801 Rožňava 35543655
Stredná priemyselná škola dopravná Palackého 14, 04001 Košice-Staré Mesto 17151821
Základná škola Slatinská 3, 01861 Beluša 36125717
Tento register má len informatívny charakter.