Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Hlavná 588, 93037 Lehnice 31875114
Základná škola Sládkovičova 487, 04922 Gemerská Poloma 35543736
Materská škola Žiacka 18, 04018 Košice-Krásna 35543175
Gymnázium Antona Bernoláka Lichnerova 69, 90301 Senec 00160326
Základná škola na ul.Študentskej v Snine Študentská 1446, 06901 Snina 36158755
Základná umelecká škola M. R. Štefánika 252/55, 07501 Trebišov 35544635
"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov Lontov 48, 93575 Lontov 00596841
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč Gorkého 4/90, 93028 Okoč 00350206
Materská škola Stavbárska 4, 01001 Žilina 37905074
Základná umelecká škola Istrijská 22, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves 36070939
TEÚTOP, techn.-ekon.ústav pre trh,obchod a podnikanie Nám.Sv.Anny 352/9, 91250 Trenčín 00227803
Základná škola s materskou školou Vrbovce Hurbanov rad 147, 90606 Vrbovce 36127922
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA Dúbravská cesta 1, 84529 Bratislava-Karlova Ves 00603279
Špeciálna základná škola A. Sládkoviča 24, 96681 Žarnovica 35985267
Bánovské kultúrne centrum J. Matušku 766/19, 95701 Bánovce nad Bebravou 42151716
Základná škola Komenského 6, 07301 Sobrance 35545623
Základná škola Bernolákova 16, 04011 Košice-Západ 35543019
Základná škola s materskou školou E. P. Bárdoša 235/50, 02732 Habovka 37810103
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Školská 49, 01004 Žilina 37810901
Základná škola Šišov Šišov 74, 95638 Šišov 36128503
Základná škola Beladice Beladice 252, 95175 Beladice 37865676
Základná škola s materskou školou Krušovce, Cyrila a Metoda 446, 956 31 Krušovce Cyrila a Metoda 446, 95631 Krušovce 37860739
Nemocnica s poliklinikou Handlová SNP 26, 97251 Handlová 17335809
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16, 85101 Bratislava-Petržalka 17327661
Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota Sídlisko Rimava 28/1066, 97901 Rimavská Sobota 45025258
Základná škola Trnavá Hora č.233 Trnavá Hora 233, 96611 Trnavá Hora 37831488
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava Sibírska 1, 91701 Trnava 17055385
Detský domov "Lienka" Veľké Kapušany Dózsu 32, 07901 Veľké Kapušany 35556871
Domov sociálnych služieb Pionierska 850/13, 96212 Detva 00633453
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Bohrova 1, 85101 Bratislava-Petržalka 31811485
Základná škola, Staškov č. 502 Staškov č. 502, 02353 Staškov 37812114
Základná škola s materskou školou Dubník 72 Dubník 72, 94135 Dubník 37860941
Základná škola Komenského 12, 07301 Sobrance 35545631
Gymnázium Ladislava Sáru 1, 84104 Bratislava-Karlova Ves 17337054
Školská kuchyňa a školská jedáleň Bernolákova 16, 04011 Košice-Západ 35542772
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 01003 Žilina 37812980
Základná škola, Sokolníky 8, Podhorany Sokolníky 8, 95146 Podhorany 37866893
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hubeného 25, 83105 Bratislava-Rača 30847940
Stredná odborná škola stavebná Kremnička 10, 97405 Banská Bystrica 00893391
R E C E N T - rekreačné centrum a služby Tajovského 23, 96237 Kováčová 00629766
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Horná Potôň 120, 93036 Horná Potôň 36081094
Základná škola s materskou školou, Prakovce 307 Prakovce 307, 05562 Prakovce 35546425
Špeciálna základná škola internátna vo Veľkej Čalomiji Veľká Čalomija 63, 99109 Veľká Čalomija 31095704
Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12, 82736 Bratislava-Ružinov 31380751
Galéria Jána Koniarka v Trnave Zelený kríček 3, 91701 Trnava 36086932
Materská škola Predmestská 27 Predmestská 27, 01001 Žilina 37905139
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica V. P. Tótha 31/5, 90501 Senica 00351997
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov Hlavná 287, 95153 Klasov 00351792
Centrum voľného času Školská ulica 1007/16, 01301 Teplička nad Váhom 42064899
Základná škola Krosnianska 2, Košice Krosnianska 2, 04022 Košice-Dargov.hrdinov 35546867
Materská škola Snina Dukelských hrdinov 13, 06901 Snina 37876643
Materská škola Staničná 2, 921 01 Piešťany Staničná 2, 92101 Piešťany 37988531
Základná škola Vladimíra Mináča v Klenovci 9. mája 718, 98055 Klenovec 37831755
Základná škola Sirk 165, 04964 Sirk 37888439
SPRÁVA KÍN hlavného mesta SR BRATISLAVY v likvidácii Hviezdoslavovo nám. 17, 81102 Bratislava-Staré Mesto 00179531
Hvezdáreň Roztoky Roztoky -, 09011 Roztoky 37781499
Základná škola s materskou školou, Koškovce 134 Koškovce 134, 06712 Koškovce 36158933
Základná škola Michalovce T.J.Moussona 4 T. J. Moussona 4, 07101 Michalovce 17080703
Materská škola Vranovská 601, 03101 Liptovský Mikuláš 37972049
Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany Ľ. Fullu 2705/8, 95501 Topoľčany 37860585
Tento register má len informatívny charakter.