Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná škola s materskou školou Dvorec Dvorec 63, 95655 Dvorec 36129674
Základná škola Budatínska Budatínska 61, 85106 Bratislava-Petržalka 31781977
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany Moyzesova 1737/22, 95501 Topoľčany 37864742
Základná škola Laca Novomeského 11, 91108 Trenčín 36126551
Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči Školská 341/28, 96233 Budča 37888641
Základná škola 1.-4. ročník s materskou školou Trávniky 380/13, 96237 Kováčová 37889826
Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy Komenského 6, 05361 Spišské Vlachy 35543931
Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277, 08701 Kračúnovce 36158321
Základná škola Šrobárova 20, 08001 Prešov 36159051
Základná škola Školská 5, 92207 Veľké Kostoľany 36080322
Materská škola Československej armády 20, 08001 Prešov 42085497
Materská škola Čapajevova 17, 08001 Prešov 42085471
Špeciálna základná škola Richnava 189, 05351 Richnava 35541431
Základná škola, Lesnícka 1, Prešov Lesnícka 1, 08005 Prešov 37877160
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Školská 766/2, 97242 Lehota pod Vtáčnikom 36126756
Špeciálna základná škola Kostolná 1, 96270 Hontianske Moravce 35989858
Základná škola Štúrova 231, 06101 Spišská Stará Ves 37874250
Materská škola Gelnická 34, 83106 Bratislava-Rača 36063991
Kultúrne centrum Abova Bidovce 206, 04445 Bidovce 42104033
Základná škola s materskou školou Gottwaldova 81, 99106 Želovce 37888498
III. Základná škola, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza S. Chalupku 312/12, 97101 Prievidza 36126969
Špeciálna základná škola Speciális Alapiskola, Štúrovo, Lipová 6, 94301 Lipová 6, 94301 Štúrovo 34041991
Správa majetku mesta Hviezdoslavovo nám. 1, 02601 Dolný Kubín 35650567
Domov sociálnych služieb pre dospelých Obchodná 14, 90024 Veľký Biel 00387452
Materská škola Snina Budovateľská 2205/12, 06901 Snina 37873661
Základná umelecká škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom Jilemnického ulica č. 2, 96501 Žiar nad Hronom 37831399
Základná škola s materskou školou Svätoplukovo Svätoplukovo 37, 95116 Svätoplukovo 37856430
Poliklinika Detva Tajovského 5, 96212 Detva 35646845
Základná škola s materskou školou Nová Doba 482 Nižná Nová Doba 482, 02743 Nižná 37810120
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Školská 8, 94655 Pribeta 37866966
Centrum voľného času SPEKTRUM v Prievidzi S. Chalupku 16, 97101 Prievidza 36127001
Základná škola Hájske Hájske 67, 95133 Hájske 37863631
Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou Prenčov 203 Prenčov 203, 96973 Prenčov 37831062
Špeciálna základná škola Jilemnického 94/3, 05001 Revúca 35985259
Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828, 05846 Poprad 00161802
Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou 00161071
Materská škola Levoča, Mestská časť Levočské Lúky 3 Levočské Lúky 3, 05401 Levoča 37879375
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Nitrianska 61, 94214 Šurany 17050316
Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej Hlavná 52/75, 99102 Dolná Strehová 42011655
Základná škola s materskou školou Vojkovce č. 112 Vojkovce 112, 05361 Vojkovce 35569867
Základná škola Strážske Mierová 1 Mierová 1, 07222 Strážske 35542250
Základná škola s materskou školou Hrušov Hrušov 497, 99142 Hrušov 37831712
Útvar hlavného architekta mesta Martin Námestie Vajanského 1, 03601 Martin 36132543
Materská škola Svrčinovec č. 856 Svrčinovec 856, 02312 Svrčinovec 37904591
Umelecká agentúra ART P Centrum, Partizánske Makarenkova 214/2, 95801 Partizánske 42149835
Miestne kultúrne stredisko OÚ Strečno -, 01324 Strečno 37980033
Staromestská knižnica Blumentálska 10/a, 81441 Bratislava-Staré Mesto 00226751
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH KAMPINO Haanova 36-38, 85104 Bratislava-Petržalka 00641413
Miestne kultúrne stredisko Trstice 472, 92542 Trstice 00059773
Zvl, projektový inžiniersky ústav Kamenná 19, 01079 Žilina 00002186
Základná umelecká škola Senica Vajanského 27/4, 90501 Senica 37838563
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice Ul. M. R. Štefánika 34, 93401 Levice 37864386
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany Nám. SNP 8/1492, 92169 Piešťany 00161454
Centrum voľného času DÚHA v Humennom Námestie Slobody 48, 06669 Humenné 37874586
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Školská 233, 07653 Boľ 35544546
Základná škola Lipová Lipová 183, 94102 Lipová 37861018
Základná umelecká škola Partizánske Nám. SNP 211/32, 95801 Partizánske 36128261
Základná škola Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená 37810235
Špeciálna základná škola Hlavná 3, 05342 Krompachy 31309666
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Koháryho námestie 8, 98601 Fiľakovo 37833651
Tento register má len informatívny charakter.