Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Plaváreň mesta Handlová, so sídlom Handlová nám. Baníkov 7, 97251 Handlová 36131857
Základná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor Drážovská 6, 94901 Nitra 37861344
Škola v prírode Dobrá Voda Dobrá Voda 150, 91954 Dobrá Voda 34000232
Spišská knižnica Letná 28, 05201 Spišská Nová Ves 31297889
Základná škola s materskou školou Cádrova 23, 83101 Bratislava-Nové Mesto 31785212
Základná umelecká škola v Medzeve Štóska 159, 04425 Medzev 17070058
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HODEJOV - -, 98031 Hodejov 37888587
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín M. Hattalu 2161, 02601 Dolný Kubín 17060664
Základná umelecká škola Tatranská Lomnica 4/97, 05960 Vysoké Tatry 37876902
Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou Jatov Jatov 189, 94109 Jatov 37866672
Mestská športová organizácia Športová 5, 94301 Štúrovo 42050405
Základná umelecká škola Štefana Németha - Šamorínskeho Németh - Šamorínsky István Müvészeti Alapiskola Parková 4, 93101 Šamorín 37847597
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce SNP 5, 95326 Zlaté Moravce 00893498
Stredná odborná škola obchodu a služieb Špitálska 4, 96901 Banská Štiavnica 37890077
Základná škola s materskou školou Nitrica Nitrica 41, 97222 Nitrica 36126781
Základná škola s materskou školou Školská 339, 03261 Važec 37810600
Základná škola Veľké Rovné - Ivor č. 1422 Veľké Rovné - Ivor 1422, 01362 Veľké Rovné 37809822
Základná škola, Gogoľova 2143/7, Topoľčany Gogoľova 2143/7, 95501 Topoľčany 37860674
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany Hviezdoslavova 38, 95617 Solčany 37860755
Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia Podvysoká 306, 02353 Podvysoká 31928633
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Martin J. Mazúra 34, 03601 Martin 00651435
Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie Mládežnícka 34, 97404 Banská Bystrica 00164321
Stredná odborná škola Majstra Pavla Kukučínova 9, 05427 Levoča 00159514
Centrum voľného času detí a mládeže SNP 492, 04925 Dobšiná 35543591
Základná škola v Malackách, Záhorácka ul. 95 Záhorácka 95, 90101 Malacky 31773729
Základná škola s Materskou školou, Košeca 243 Školská 243/1, 01864 Košeca 36124656
Karloveský športový klub Janotova 12, 84105 Bratislava-Karlova Ves 31771181
Školská kuchyňa a školská jedáleň Kežmarská 28, 04011 Košice-Západ 35542756
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky Cyrilometódska 42, 94069 Nové Zámky 37961527
Základná škola s materskou školou Horná Ves Horná Ves 360, 97248 Horná Ves 36126713
Základná škola Stará Ľubovňa, Ul. za vodou Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa 37872931
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves 397, 90876 Lakšárska Nová Ves 37837117
Vihorlatská knižnica v Humennom Nám. slobody 50, 06601 Humenné 37781464
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Sobotské námestie 1729/4, 05801 Poprad 37781201
ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA BIELENISKU 2 90201 PEZINOK Na bielenisku 2, 90201 Pezinok 36062162
Stredná priemyselná škola strojnícka Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves 00521663
Stredná priemyselná škola odevná Sovietskych hrdinov 369/24, 08901 Svidník 00520225
Odborné učilište internátne Masarykova 11174//20D, 08001 Prešov 00523216
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica Jesenského 259/6, 01744 Považská Bystrica 00162086
Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia Republiky 1, 01001 Žilina 42060770
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farná 151, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Farná 151 Farná 151, 93566 Farná 37864203
Základná škola Rozkvet 2047, 01701 Považská Bystrica 36129852
Základná škola Partizánske Malinovského 1160/31, 95806 Partizánske 36125610
Základná škola s materskou školou ULIČ, okres Snina Ulič 137, 06767 Ulič 37873610
Centrum voľného času Štefánikova 431, 01303 Varín 42060478
Obecný podnik verejnoprospešných služieb Krušetnica 69, 02954 Krušetnica 37811649
Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov 42085381
Materská škola Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21, 01008 Žilina 37904876
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica Dlhá 1037/12, 90540 Senica 00160342
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (skrátený názov "SOŠ Prievidza") Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101 Prievidza 00158577
DOMOVÁ SPRÁVA Mierova 51, 98201 Tornaľa 30223857
Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským-Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Školská 22, Svätý Peter Školská 22, 94657 Svätý Peter 37861166
Základná škola s materskou školou, Šalgovce č. 112 Šalgovce 112, 95606 Šalgovce 37860615
Materská škola Nová 2912/2, 96221 Lieskovec 37897004
Materská škola SNP 44, 05342 Krompachy 35566469
Ružinovský domov seniorov Sklenárova 14, 82109 Bratislava-Ružinov 00510173
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb Leľa Leľa č. 17, 94365 Kamenica nad Hronom 00655317
Základná škola Slovanská 1415/7, 01701 Považská Bystrica 35995955
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Nové domy 160, 92551 Šintava 31824293
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 34041869
Tento register má len informatívny charakter.