Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Základná umelecká škola Jána Poschla Prostějovská 36, 08001 Prešov 36159085
Školská jedáleň, Štúrovo, Adyho ul. 4 Adyho 4, 94301 Štúrovo 37861077
Materská škola Radoľa Radoľa 363, 02336 Radoľa 37812564
Základná umelecká škola Hlavná 1, 97656 Pohronská Polhora 42007208
Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, 03601 Martin 30233844
Správa športových zariadení, mestský podnik Továrenská 46, 95301 Zlaté Moravce 37869639
Materská škola Lendak Kostolná 28, 05907 Lendak 37874322
Základná škola Juhoslovanská 2, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce 35540826
Základná škola, Levočská 6 Levočská 6, 06401 Stará Ľubovňa 35534699
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Osiková 3294, 01007 Žilina 00647713
Obecné služby obce Mlynárovce Mlynárovce 102, 09016 Mlynárovce 31984231
Materská škola Skalité - Ústredie č.632 Skalité 632, 02314 Skalité 37911864
Základná umelecká škola Bernolákova 26, 04011 Košice-Západ 35546131
Základná škola s materskou školou Drietoma 453 Drietoma 453, 91303 Drietoma 36125911
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Štvrtok na Ostrove 416, 93040 Štvrtok na Ostrove 37836404
Základná škola Kvačany 227, 03224 Kvačany 37813455
Základná škola Slovenského národného povstania, Horná Ždaňa č. 107 Horná Ždaňa 107, 96604 Horná Ždaňa 37831437
Stredná odborná škola, Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom Ul. mieru 23, 93532 Kalná nad Hronom 00893501
Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 13, 85203 Bratislava-Petržalka 00605760
Materská škola Komenského 301, 05935 Batizovce 37879723
Zariadenie sociálnych služieb Slobody 761/57, 98701 Poltár 42004632
Základná škola Žiar nad Hronom, Ul. M.R.Štefánika č.17 M.R.Štefánika 17, 96501 Žiar nad Hronom 37831518
Materská škola Močenok Vinohradská 1595/3, 95131 Močenok 37960865
Základná umelecká škola Rimavská Sobota Salvova 1, 97901 Rimavská Sobota 37888676
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 Hodžova 37, 91181 Trenčín 36126918
Špeciálna základná škola Sokolská 2291/111, 96001 Zvolen 35984651
Špeciálna základná škola SNP 15, 08301 Sabinov 17070431
Domov dôchodcov - domov penzión "Čergov" v Bardejove,Wolkerova 11 Wolkerova 11, 08501 Bardejov 17149355
Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo - Középfokú Mezögazdasági Szaktanintézet, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo Ul. 1. mája č. 1, 94701 Hurbanovo 00159026
Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce s OZ: OU internátne, Školská 12, Michalovce a Praktická škola internátna, Školská 12,Michalovce Školská 12, 07180 Michalovce 00500402
ROZVOJ Horné Obdokovce Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce 37967134
Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO Uralská 3, 04012 Košice-Nad jazerom 00697176
DENOVA - príspevková organizácia Eisnerova 25, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves 17314054
Základná škola s materskou školou Lom nad Rimavicou 3, 97653 Lom nad Rimavicou 37828525
Základná škola J. M. Petzvala Moskovská 20, 05901 Spišská Belá 37792041
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2, 01140 Žilina 36007099
Základná škola s materskou školou Gáspára Sámuela s vyučovacím jazykom maďarským - Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Hlavná 286/2, Číčov Hlavná 286/2, 94619 Číčov 37866907
Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany Ul. 17. novembra 1180/16, 95530 Topoľčany 00160440
Diagnostické centrum Skalka 36, 01311 Lietavská Lúčka 00163341
Mestský bytový podnik, obecný podnik Letná 183, 07643 Čierna nad Tisou 35529385
Reedukačné centrum Mierová 137, 98201 Tornaľa 00111571
Centrum voľného času - Príroda Gorkého 3070/57, 07501 Trebišov 00065161
Mestská knižnica Sv. Imricha 33, 94301 Štúrovo 00047279
Základná umelecká škola Dargovských hrdinov 26, 07801 Sečovce 35544643
ZAHORKA Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog 45025622
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, Závod Sokolská 81, 90872 Závod 42126606
OBECNÉ SLUŽBY KRUŽLOVÁ Kružlová -, 09002 Kružlová 37789368
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 03608 Martin 37812009
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Hviezdoslavova 441/10, 97901 Rimavská Sobota 37948890
Obchodná akadémia s VJS a s VJM Veľký Meder Bratislavská 38/622, 93212 Veľký Meder 00044351
Materská škola, Spišská Stará Ves, okres Kežmarok Štúrova 232, 06101 Spišská Stará Ves 37874306
Základná škola Železničná 14, 82107 Bratislava-Vrakuňa 30810655
Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Dolná Slatinka 271, 98480 Lučenec 00632210
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany Bučany 108, 91928 Bučany 42159920
Dom kultúry Javorina Stará Turá M.R.Štefánika 378, 91601 Stará Turá 36130125
Základná škola Juh 1054 Vranov nad Topľou Sídlisko Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou 37873369
Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa 37888609
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany Námestie hrdinov 10, 94201 Šurany 37861034
Gymnázium Exnárova 10, 04022 Košice-Dargov.hrdinov 35538252
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica Gaštanová 12, 97409 Banská Bystrica 35677741
Tento register má len informatívny charakter.