Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Uľany nad Žitavou Hlavná 51, 94103 Úľany nad Žitavou 00800236
Obec Uhrovské Podhradie Uhrovské Podhradie 0, 95642 Uhrovské Podhradie 00800121
Obec Uhorské Uhorské 8, 98525 Uhorské 00316504
Obec Uhorská Ves Uhorská Ves 0, 03203 Uhorská Ves 00315818
Obec Úhorná Úhorná 29, 05566 Úhorná 00329711
Obec Údol Údol 0, 06545 Údol 00330221
Obec Udavské Udavské 30, 06731 Udavské 00323683
Obec Úbrež Úbrež 169, 07242 Úbrež 00325937
Obec Ubľa Ubľa 0, 06773 Ubľa 00323675
Obec Tvrdomestice Tvrdomestice 42, 95622 Tvrdomestice 00800104
Obec Tvarožná Tvarožná 0, 05971 Tvarožná 00326640
Obec Tužina Tužina 0, 97214 Tužina 00318523
Obec Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves 167, 07202 Tušická Nová Ves 00325929
Obec Turová Turová 0, 96234 Turová 00320358
Obec Turnianska Nová Ves Turnianska Nová Ves 0, 04402 Turnianska Nová Ves 00324531
Obec Turík Turík 0, 03483 Turík 00590649
Obec Turie Turie 0, 01312 Turie 00648060
Obec Turecká Turecká 0, 97602 Turecká 00648183
Obec Turčiansky Peter Turčiansky Peter 0, 03841 Turčiansky Peter 00316989
Obec Turčiansky Ďur Turčiansky Ďur 6, 03843 Turčiansky Ďur 00649139
Obec Turčianske Jaseno Turčianske Jaseno 0, 03802 Turčianske Jaseno 00316679
Obec Turčianska Štiavnička J. Kostru 92/46, 03851 Turčianska Štiavnička 00316997
Obec Turčianky Turčianky 59, 95844 Turčianky 00800091
Obec Tupá Tupá 113, 93584 Tupá 00307599
Obec Tulčík Tulčík 178, 08213 Tulčík 00327913
Obec Tuchyňa Tuchyňa 0, 01855 Tuchyňa 00317837
Obec Tuhrina Tuhrina 70, 08207 Tuhrina 00327905
Obec Tuhár Tuhár 0, 98512 Tuhár 00316482
Obec Trstín Trstín 95, 91905 Trstín 00313122
Obec Trstené pri Hornáde Osloboditeľov 118, 04411 Trstené pri Hornáde 00324817
Obec Trstené Trstené 0, 03221 Trstené 00315796
Obec Trstená na Ostrove Trstená na Ostrove 20, 93004 Trstená na Ostrove 00305782
Obec Trsťany Trsťany 0, 04445 Trsťany 00324825
Obec Trpín Trpín 0, 96244 Trpín 00648167
Obec Tročany Tročany 0, 08641 Tročany 00322679
Obec Trnovo Trnovo 0, 03841 Trnovo 00692531
Obec Trnovec Trnovec 66, 90851 Trnovec 00310085
Obec Trnkov Trnkov 0, 08212 Trnkov 00327891
Obec Tŕnie Tŕnie 0, 96234 Tŕnie 00320331
Obec Trnávka Trnávka 38, 93032 Trnávka 00305774
Tento register má len informatívny charakter.