Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Žitavce Žitavce 130, 95163 Žitavce 00308722
Obec Žirany Žirany 194, 95174 Žirany 00308706
Obec Žipov Žipov 85, 08241 Žipov 00328065
Obec Žíp - 0, 98021 Žíp 00649791
Obec Žikava Žikava 104, 95192 Žikava 00308692
Obec Žibritov Žibritov 12, 96301 Žibritov 00649317
Obec Žiar Žiar 42, 98201 Žiar 00649783
Obec Žemliare Žemliare 44, 93557 Žemliare 00655911
Obec Želovce Želovce 0, 99106 Želovce 00319716
Obec Želmanovce Želmanovce 0, 08644 Želmanovce 00322776
Obec Železná Breznica Železná Breznica 197, 96234 Železná Breznica 00320455
Obec Žehňa Žehňa 151, 08206 Žehňa 00328057
Obec Ždiar Ždiar 202, 05955 Ždiar 00326780
Obec Žbince Žbince 34, 07216 Žbince 00326089
Obec Žaškov Žaškov 112, 02721 Žaškov 00315052
Obec Žarnov Žarnov 0, 04402 Žarnov 00324965
Obec Žalobín Žalobín 0, 09403 Žalobín 00332992
Obec Žakarovce Žakarovce 335, 05571 Žakarovce 00329801
Obec Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou 216, 95852 Žabokreky nad Nitrou 00311375
Obec Zvončín Zvončín 82, 91901 Zvončín 34075836
Obec Zubrohlava Plátennícka 464, 02943 Zubrohlava 00315044
Obec Zubné Zubné 0, 06733 Zubné 00323861
Obec Zuberec Zuberec 289, 02732 Zuberec 00315036
Obec Zubák Zubák 0, 02064 Zubák 00317977
Obec Zombor Zombor 65, 99122 Zombor 00648655
Obec Zliechov Zliechov 233, 01832 Zliechov 00317969
Obec Zlatno Zlatno 0, 98504 Zlatno 31923402
Obec Zlatno Zlatno 99, 95191 Zlatno 00308684
Obec Zlaté Zlaté 0, 08601 Zlaté 00322750
Obec Zlatá Idka Zlatá Idka 0, 04461 Zlatá Idka 00324957
Obec Zemplínske Kopčany Zemplínske Kopčany 12, 07217 Zemplínske Kopčany 00325341
Obec Zemplínske Jastrabie Hlavná 27/61, 07605 Zemplínske Jastrabie 00332216
Obec Zemplínske Hradište Obecná 392, 07601 Zemplínske Hradište 00332208
Obec Zemplínska Nová Ves Hlavná 182, 07616 Zemplínska Nová Ves 00332186
Obec Zemplín Zemplín 0, 07634 Zemplín 00332178
Obec Zemiansky Vrbovok - 0, 96241 Zemiansky Vrbovok 00648825
Obec Zemianske Sady Zemianske Sady 42, 92554 Zemianske Sady 00306339
Obec Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie 468, 91307 Zemianske Podhradie 00699098
Obec Zeleneč Zeleneč 224, 91921 Zeleneč 00313211
Obec Zbudza Zbudza 66, 07223 Zbudza 00326062
Tento register má len informatívny charakter.