Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
CBA Považská Bystrica, a.s. v konkurze Tatranská 296, 01701 Považská Bystrica 36010413
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Farbiarska 57, 06401 Stará Ľubovňa 37937740
DÚ Snina Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Červený Kameň Červený Kameň 0, 01856 Červený Kameň 00317128
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Dr. Alexandra 61, 06001 Kežmarok 37938606
DÚ Štúrovo Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Šaľa Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Dohňany Dohňany 0, 02051 Dohňany 00317136
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Winterova 29, 92129 Piešťany 34144790
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. Vyšné Ružbachy 48, 06502 Vyšné Ružbachy 31714501
DÚ Veľké Kapušany Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Dechtice Dechtice 488, 91953 Dechtice 00312363
EUROKOV SK, s.r.o. Orlov 348, 06543 Orlov 36473324
DÚ Gelnica Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Ústav materiálového výskumu SAV Watsonova 47, 04001 Košice-Sever 00166804
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Škultétyho 1577/8, 95501 Topoľčany 37961225
DÚ Krupina Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
EURO-VAT, spol. s r.o. Alekšince 231, 95122 Alekšince 18049397
DÚ Banská Štiavnica Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov Župné námestie 10, 81499 Bratislava-Staré Mesto 00599107
Obec Nižná Olšava Nižná Olšava 0, 09032 Nižná Olšava 00330809
Obec Nižná Myšľa Obchodná 104, 04415 Nižná Myšľa 00324493
Obec Nižná Jedľová Nižná Jedľová 0, 08901 Nižná Jedľová 00330795
Obec Nižná Jablonka Nižná Jablonka 0, 06734 Nižná Jablonka 00323292
Obec Nižná Hutka Nižná Hutka 0, 04018 Nižná Hutka 00690317
Obec Nižná Boca Nižná Boca 3, 03234 Nižná Boca 00315648
Obec Nitrica Nitrica 489, 97222 Nitrica 00318329
Obec Nitrianske Sučany Nitrianske Sučany 0, 97221 Nitrianske Sučany 00318353
Obec Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica 6, 95605 Nitrianska Blatnica 00310824
Obec Nitra nad Ipľom - 0, 98557 Nitra nad Ipľom 00648388
Obec Nevidzany Nevidzany 106, 95162 Nevidzany 00308293
Obec Nevidzany - 0, 97227 Nevidzany 00648345
Obec Neverice Hlavná 119, 95172 Neverice 00308285
Obec Neporadza Neporadza 108, 91326 Neporadza 00311821
Obec Neporadza - 0, 98045 Neporadza 00650099
Obec Nenince Nenince 238, 99126 Nenince 00319465
Obec Nemešany Nemešany 62, 05302 Nemešany 00329401
Obec Nemečky Nemečky 70, 95622 Nemečky 00655015
Obec Nemecká Hronská 37, 97697 Nemecká 00313645
Obec Nemčiňany Nemčiňany 128, 95181 Nemčiňany 00308277
Tento register má len informatívny charakter.