Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov POHODA Rezedová 12, 82101 Bratislava-Ružinov 30789281
Obec Kolbovce Kolbovce 44, 09031 Kolbovce 00330558
Obec Mútne Mútne 194, 02963 Mútne 00314668
Monika Chabrečková Mládežnícka 2037, 01306 Terchová 42063353
Správcovské bytové družstvo IV Košice Levočská 3, 04012 Košice 00216666
Obec Železník Železník 16, 08701 Giraltovce 00322768
Obec Solčany Hviezdoslavova 50, 95617 Solčany 00311081
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. Radlinského 1739/21, 02601 Dolný Kubín 35789638
Obec Záhradné Tulčícka 271/2, 08216 Záhradné 00328022
Obec Palárikovo Hlavná 82, 94111 Palárikovo 00309176
Obec Lužany pri Topli Lužany pri Topli 26, 08701 Giraltovce 00322351
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Andreja Hlinku 72, 03406 Ružomberok 36440353
Stavebné bytové družstvo III Košice Furčianska 60/1013, 04014 Košice 00222089
Obec Teriakovce Teriakovce 54, 08005 Teriakovce 00327859
Obec Oľšavka Oľšavka 53, 09022 Bukovce 00330876
BARANČIA s.r.o. Mlynská 42, 97611 Selce 36009644
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Zelená 1, 97400 Banská Bystrica 00170071
Obec Helcmanovce Helcmanovce 161, 05563 Helcmanovce 00329100
Obec Veľké Kozmálovce Veľké Kozmálovce 178, 93521 Veľké Kozmálovce 34076743
Obec Maňa nám. M.R. Štefánika 1, 94145 Maňa 00309061
Obec Závada Závada 54, 99121 Závada 00319708
ASPECT-VYHNE, a.s. Hatalova 12/A, 83103 Bratislava-Nové Mesto 36354694
Stavebné bytové družstvo Zvolen Nográdyho 1455/24, 96150 Zvolen 00222054
Obec Štítnik Nám. 1. mája 167, 04932 Štítnik 00328871
Obec Muľa Muľa 20, 99122 Bušince 00650757
TENIS CENTRUM, s.r.o. Neresnícka cesta 13, 96001 Zvolen 36029751
Stavebné bytové družstvo Brezno Malinovského 12, 97701 Brezno 00170143
Obec Vydrany Vydrany 71, 93016 Vydrany 00228788
EUROCLUB s.r.o. Matúšova 36/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto 36208337
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok 00170364
Obec Ozdín Ozdín 52, 98524 Rovňany 00316288
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce Bernolákova 4, 95334 Zlaté Moravce 17336015
Obec Blatná na Ostrove Blatná na Ostrove 203, 93032 Blatná na Ostrove 00305308
Obec Iža Ďatelinová 674, 94639 Iža 00306487
Jozef Ignáth, Komárovce Komárovce 101, 04455 Komárovce 30249830
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV Polianky 9, 84437 Bratislava 00169731
Obec Mládzovo Mládzovo 60, 98502 Breznička 00316237
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 00634905
Obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou 187, 06782 Dlhé nad Cirochou 00322938
SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. Smreková 2, 04420 Malá Ida 36212423
Tento register má len informatívny charakter.